NIELSEN, KARTOFLERNE OG KRONERNE.

 

Klik her og hent opgaven som Word-fil

 

Landmand Nielsens kartoffelmark.

Denne opgave giver dig en idé om, hvor mange overvejelser Nielsen skal igennem, når han planlægger dyrkningen af en spisekartoffelmark.

Desuden finder du ud af, hvad Nielsen kan tjene på kartoflerne.

Nielsen skal dyrke spisekartofler.

Han skal have kartofler i 9,8 hektar (ha). 1 hektar er 10.000 m2.

Kartoflerne skal lægges med en rækkeafstand på 75 cm.

Der skal ende med at være ca 40.000 kartoffelplanter på 1 ha.

En læggeknold vejer ca 36 g, og man regner med, at de alle sammen kan spire og lave en ny plante.

Nielsen har ikke selv alle de maskiner, der skal bruges til at passe kartoflerne, så maskinstationen klarer lægning og optagning. Kartoflerne skal også transporteres til kartoffelcentralen, og der skal betales for sortering af kartoflerne.

 1. Hvor mange cm skal der være imellem hver læggeknold?

 2. Hvor mange planter bliver der ca på 1 kvadratmeter?

 3. Hvor mange kg læggeknolde skal der bruges pr ha?

 4. Hvor mange kg læggeknolde skal Nielsen bestille i alt?

Kartoflerne skal have noget at leve af.

Landmand Nielsen har en gødningsplan, der siger, at kartoflerne skal have

164 kg N, 28 kg P og 160 kg K pr hektar.

Han har følgende gødninger at bruge:

NPK 14-3-18

N 27

(Tallene i gødningen er den % næringsstoffet udgør af hele gødningen. Hvis du har 100 kg 14-3-18 er der altså 14 kg N, 3 kg P og 18 kg K)

 1. Hvor mange kg pr hektar vil du give af hver gødning for at dække kartoflernes næringsstofbehov?

TIPS:

Start med at finde ud af, hvor mange kg 14-3-18 du skal bruge for at give 28 kg P.

Find dernæst ud af hvor mange kg 14-3-18 du skal bruge for at give 160 kg K.

Vælg det største af de 2 tal (så får du dækket både P og K-behovet).

Find nu ud af, hvor mange kg N kartoflerne får med den mængde gødning.

Hvor meget N mangler der nu, får at N-behovet er dækket?

Giv den manglende mængde N med gødningen N 27 (27% N).

Kartoflerne skal sprøjtes mod kartoffelskimmel.

Nielsen skal bruge 2,0 liter Dithane pr ha.

Det skal udsprøjtes i 200 liter vand pr ha.

Nielsens sprøjte kan tage 1200 liter vand på én gang.

 1. Hvor mange liter sprøjtemiddel skal der i en tank, der fyldes helt op med vand?
  (Du behøver ikke at tage hensyn til, at svampemidlet også fylder noget; det er så lidt.)

 2. Hvor mange tankfulde skal Nielsen ud med til hele marken? (antal hele tankfulde samt hvor mange liter skal der i den sidste tankfuld)

 3. Hvor meget svampemiddel skal Nielsen indkøbe til hele kartoffelmarken, når han regner med at den i alt skal sprøjtes 4 gange med Dithane?

 4. For at have helt styr på skimmelen regner Nielsen også med at skulle bruge noget Shirlan, der er mere effektivt, men også dyrt. Han regner med at skulle sprøjte 1 gang med 0,4 l Shirlan pr ha.

 

Landmand Nielsen har nu taget sine kartofler op, og de har givet et godt udbytte, nemlig 450 hektokilo (hkg) pr hektar. 1hkg = 100 kg.

Nu skal han sortere kartoflerne i forskellige størrelser, og de dårlige kartofler skal sorteres fra.

Efter sortering er der:

400 hkg i den ønskede størrelse, som er 40-60 mm

50 hkg , der er større eller mindre

 1. Hvor mange % er der i den rigtige størrelse?

Nielsen får 90 kr pr hkg for kartofler i den rigtige størrelse og 20 kr pr hkg for resten.

 1. Hvor stor en indtægt pr hektar får Nielsen på sine kartofler?

Som du kan se her under, har Nielsen haft mange udgifter ved at dyrke kartoflerne.

 1. Hvad er der tilbage til Nielsen, når udgifterne til læggekartofler, gødning, sprøjtemidler, sortering osv er betalt?

(Sæt dine egne tal ind i skemaet. Beregningerne holdes på 1 hektar.)

Økonomien i Nielsens karotffelmark.

I skemaet her er der medtaget udgifter til de ting, maskinstationen laver for Nielsen. Det handler om lægning og optagning af kartoflerne. Der er også taget en ukrudtssprøjtning med.

Indtægt

Mængde pr ha

Á kr

I alt pr ha

Kartofler i rigtig størrelse

400 hkg

90

 

Frasorterede kartofler

50 hkg

20

 

I alt

     
       

Udgifter

     

Læggeknolde

kg

   

Lægning, maskinstation

1

850

 

Bejdsning af læggeknolde

1 gang

500

 

Gødning 14-3-18

kg

1,70

 

Gødning N 27

kg

1,24

 

Ukrudtsmiddel

1

310

 

Svampemiddel Dithane

Liter

43

 

Svampemiddel Shirlan

Liter

494

 

Nedsprøjtning af toppen

1 gang

375

 

Optagning, maskinstation

1

4000

 

Fragt til kartoffelcentralen

450 hkg

6

 

Sortering og lagerleje

450 hkg

30

 

I alt udgifter

     

Indtægt minus udgifter

     
 1. Hvad bliver Nielsens fortjeneste på hele kartoffelmarken?

 2. Kan Nielsen nu bruge hele dette beløb til sjov og ballade – eller har han mon nogle udgifter ved kartoflerne, der ikke er taget med endnu??

 3. Hvad bliver Nielsens fortjeneste, hvis prisen på kartoflerne falder til 50 kr pr hkg?

 4. Hvor mange timer har Nielsen mon brugt på at passe sin kartoffelmark…

Pløjning

1½ time/ha

Harvning (2 gange)

½ time pr gang/ha

Sprøjtning (5 gange)

½ time pr gang/ha

Spredning af gødning (1 gang, det første placeres ved lægning)

½ time pr gang/ha

(Hvis han selv lagde kartoflerne

3 timer pr ha)

(Hvis han selv tog kartofler op og leverede dem på kartoffelcentralen

40 timer/ha)