KARTOFLEN I TAL        

Mængder og priser -

på mad, som vi spiser         

 

Hvor mange "Oluf Sand'er" er der?

Der er ca. 4000 danske landmænd, der producerer kartofler. Det lyder ikke af ret mange, men i nogle egne af landet, især i Vestjylland, har kartoffeldyrkningen stor betydning for landmændenes økonomi.

Hvad får landmanden for sine kartofler?

Spisekartofler:

år

1993/94

94/95

95/96

96/97

97/98

98/99

99/00

00/01

01/02

02/03

kr/hkg

83

194

120

75

93

117

90

80

100

50-60*

*)foreløbig pris.

Industrikartofler

år

1993/94

94/95

95/96

96/97

97/98

98/99

99/00

00/01

01/02

02/03

kr/hkg

47

46

45

45

45

45

45

44

44

 

 

Areal, udbytte og forbrug af kartofler.

Det største kartoffelareal i Danmark blev nået i slutningen af 1940´erne, hvor vi havde ca 138.000 hektar. På det tidspunkt spiste gennemsnitsdanskeren ca 130 kg kartofler om året – lige fra tandløse spædbørn til tandløse oldinge!

I 1960 var det samlede kartoffelareal faldet til ca 70.000 ha, og i 1970´erne var arealet faldet til ca 35.000 hektar. På det tidspunkt havde forbrugerne fået smag for ris og pasta, og kartoflerne havde fået ry for at være fedende.

År

ha

i alt ca

Spisekartofler

Fabrikskartofler

Læggekartofler (kontrollerede)

areal, ha

udbytte hkg/ha

areal, ha

udbytte hkg/ha

areal, ha

udbytte hkg/ha

1990

39.600

10.999

361

22.694

400

5.885

285

2000

38.700

11.524

380

22.642

471

4.522

305

Fra 1990 har forbruget i kg kartofler pr indbygger iflg. Danmarks Statistik ligget ret konstant på  57 kg spisekartofler om året. Så kommer chips og pomfritter oveni. 

Det er dog en opgørelse, der er behæftet med ret stor usikkerhed. Levnedsmiddelstyrelsen lavede en undersøgelse om danskernes kostvaner i 1995, og regner man videre på den finder man, at  forbruget af skrællede kartofler lå på ca 26 kg pr indbygger årligt. 

Der bruges årligt ca 70.000 t kartofler til fremstilling af chips.

Og hver borger bruger ca 1 kg kartoffelmel årligt.

Hvad spiser vi ellers 

Pasta: i 2001 spiste vi ca 5,3 kg pasta (ukogt) om året. Det har svinget fra 2,8 til 5,3 kg om året

Ris: i 2001 spiste vi ca 6,0 kg ris (ukogt) om året. Det har svinget fra 2,8 til 6,0 kg de sidste 10 år.

Eksport af kartofler.

Danske landmænd eksporterer faktisk en del kartofler, såvel læggekartofler som spisekartofler. Det drejer sig i alt om ca 70.000 tons årligt.

Det er en af grundene til, at vi har så mange regler omkring kartoffeldyrkning. Hvis ikke de følges, kommer kartoffelkvaliteten og dermed eksporten nemlig i fare.

Hvad betaler forbrugeren for kartofler?

Prøv at holde øje med prisen pr kg - den svinger afhængig af året, årstiden og sorten. De sidste år har forbrugeren betalt ca 6,30 kr pr kg i gennemsnit. Chips har i gennemsnit kostet ca 50 kr pr kg....

 

Forbrugerprisindex på kartofler:

Referenceår 1990-94 = 100

År

index

År

index

1978

105

1990

158

1979

127

1991

189

1980

156

1992

192

1981

110

1993

179

1982

122

1994

240

1983

167

1995

220

1984

127

1996

219

1985

136

1997

225

1986

162

1998

264

1987

172

1999

254

1988

161

2000

182

1989

170

   

 

Forbrugsfrekvenser 

iflg Ernæringsrådets undersøgelser i 1995 og 2001, % af adspurgte:

Jeg spiser kartofler:

hver dag

næsten hver dag

et par gange om ugen

en gang om ugen

mindre end en gang om ugen

aldrig/meget sjældent

1995

17

38

32

5

5

3

2001

13

28

48

6

4

1

Kartofler til foder.

Det er kun affaldskartofler, der bruges til foder. Det vil sige de knolde der er for små, for store, for uregelmæssige eller har andre skavanker. Forbruget svinger meget fra år til år, afhængig af kartoffelkvaliteten.

De bruges hovedsagelig til kvægfoder, da grise helst skal have dem kogt.

Kartofler til foder

Millioner kg

Millioner foderenheder

1990

199

49

1995

221

73

2000

219

72

Du kan selv regne ud, hvor mange kg kartofler, der skal til en foderenhed.

(En foderenhed svarer til den energimængde, koen ville få, hvis den åd ca 1 kg byg.)