Tips til arbejdet med den dyrkede kartoffel

 

Her kan man sætte sig ind i den almindelige dyrkning i haven eller i kartoffelproduktion i marken. Der er mulighed for at de, der er interesserede i maskiner og mekanik, kan kigge kartoffelmaskinerne efter i sømmene. Også den digitale kartoffel vil interessere computerglade elever.

Hvis man planlægger et besøg hos en spisekartoffelavler, vil det være en god start at have sat sig ind i denne del af hjemmesiden, så man kan forberede spørgsmål til avleren hjemmefra. Noget, der vil vække forundring hos eleverne, er nok værdien af den maskinpark, kartoffelavleren har stående!

Hvis avleren selv står for sortering og pakning af kartoflerne, kan der snakkes arbejdskrav, arbejdsmiljø og lønninger.

Opbevaringen af kartoflerne er et kapitel for sig – her vil nogle af emnerne i den levende kartoffel kunne give eleverne forudsætninger for at stille spørgsmål herom.

Det store forædlingsarbejde, der udføres kontinuerligt for at skaffe gode og resistente sorter, præsenteres, og man bliver klogere på alt det skjulte arbejde, der ligger bag den kartoffel, man putter i munden. De forskellige sorteres spise- og dyrkningsegenskaber beskrives kort.

Endelig kan det være en god idé at få en afregningsseddel fra avleren, hvor man kan se hvor mange kvalitetskrav der er for kartoflen, og hvor store fradragene i beløbet til avleren kan blive, hvis ikke kvaliteten er i orden. I den beregnende kartoffel kan man sætte sig ind i økonomien ved kartoffelavl, og dermed blive klogere på indtjeningsvilkårene i det frie erhverv, som landbruget er.