Tips til arbejdet med den historiske kartoffel

 

Her er der virkelige mulighed for at komme vidt omkring, både i tid og rum.

I "Min eksotiske fortid" fortælles på en let tilgængelig måde om hvordan den vilde kartoffel har udviklet sig til det, den er i dag. Desuden får man et glimt af dramaet omkring kultursammenstødet mellem europæerne og den oprindelige befolkning i Sydamerika.

I afsnittet "Min danske historie" bliver der gjort rede for, hvem kartoffeltyskerne egentlig var, og hvilken skæbne de fik i Danmark. Dernæst følger man kartoflen op gennem tiden til vore dage.

Den historiske lynoversigt opsummerer kort de vigtigste kartoffel-årstal.

Forslag til undervisningsforløb

Vi har regnet med, at eleverne i de ældste klasser kan benytte artiklerne som kildemateriale i forbindelse med projektarbejde. Der er ikke decideret elevopgaver på Kend Kartoflen til dette emne, da eleverne selv skal formulere spørgsmål i projektarbejdsformen.

Det kunne være noget i retning af:

Hvordan kom kartoflen til Europa/Danmark?
Hvorfor var det krige, der gav det største skub til kartoflens udbredelse?
"sideskud" Hvad var det nu lige med de der irere og deres forhold til England?
Hvordan så det danske samfund ud i 1700 tallet?
Hvem spiste især kartofler
Hvornår blev den hvermandseje?
Hvorfor blev den ikke accepteret med det samme?
Hvilken betydning for økonomien
Hvordan blev den modtaget

Vi har vedlagt en liste over skønlitterære bøger, som handler om kartoflens svære start i Danmark

Forslag til et undervisningsforløb på 6. – 9. klasse med udgangspunkt i historien:

Læs: Ægget, der voksede", Cecil Bødker. Du kan for eksempel lade dine elever arbejde med følgende områder:

 

Enevælden,

Hvad betød enevælden for den enkelte borger?

Sammenlign med vor tids demokrati.

Hvornår blev enevælden afskaffet?

Byen

Hvilke erhverv?

Gårdene og markernes placering

Lav en model i et bestemt målestoksforhold.

Sammenlign med dagens Danmark

Huset

Indretning, størrelse

Køkkenhaven, betydning, hvad dyrkede man?

Hvem havde ansvaret for køkkenhaven.

Maden

Hvad bestod de enkelte måltider af?

Hvordan foregik måltidet?

Hvem sørgede for maden?

Overtro

Kartoflen og folketroen

Leveregler