Rigtig mange tak til

alle de mennesker, firmaer og institutioner, der har givet os lov at bruge fotos til denne hjemmeside, og som har hjulpet os med oplysninger. Ikke mindst til familie, venner og kolleger.

NB: Hvor det er muligt, er der indhentet tilladelse fra fotografen til at benytte de fotos, der findes på hjemmesiden. Skulle der være et foto, hvor vi ikke har haft mulighed for at opspore fotografen, kontakt os da omgående, og vi vil da fjerne billedet, hvis det ønskes.

Etnograf Inge Schjellerup, tidl. forstander Svend Graversen, lektor J.P. Hjerting, Museumsinspektør Marianne Bro-Jørgensen, Husholdningslærer Viviane Tjeder, Grimme, Hardi, G-Kartofler, Landskontoret for Planteavl, Statens Jordbrugsforsøg, Landbrugsmuseet Gl. Estrup.

Tegningerne i afsnittet om Min danske historie er udført af Henry Lauritzen, og en stor del af teksten er baseret på G. Nørgaard Jepsens hefte Kartoffeltyskere i Midtjylland.

Øvrige tegninger er udført af lærer Annette van Straaten, lærer Vibeke Andersen, husholdningslærer Else Bank Jørgensen samt Søren Juhl Nielsen.

Arbejdet med opsætning af siden er udført af landbrugslærer Martha Voss.

Måske er der andre, der har lyst at yde bidrag til senere opdateringer af hjemmesiden, så den kan blive bedre og flottere med tiden? Prøv at kontakte os!