Kartoflens familieforhold

 

Hvem er kartoflen egentlig i familie med?

Hvad er TOMOFLEN for noget?

Botanisk terminologi

 

Hvem er kartoflen egentlig i familie med?

Alle har en familie, også kartoflen! Den hører nemlig til natskyggefamilien, der igen kan opdeles i flere grupper. Fælles for dem er, at de indeholder mere eller mindre gift…

Selve det smukke og mystiske navn "natskygge" kommer nok af, at planten er mørkere i farven end de fleste andre planter.

Her ses de forskellige arter i selve natskygge-gruppen:

Slægt

arter

Natskygge

Kartoffel, Aubergine, Koralkirsebær ("Appelsintræ"), ukrudtsplanterne sort natskygge og bittersød natskygge

Galnebær

Én meget giftig art, der har været brugt som lægeplante; findes forvildet i Danmark

Spansk peber

Paprika, chili, cheyennepeber

Tomat

1 spiselig art

Physalis

Jødekirsebær

Mandragora

Alrune. En rigtig "hekse-plante"…

Tobak

Tobak, Petunia

Der findes flere underarter af kartoffel. De kan endda have forskelligt kromosomtal.

De fleste vilde arter har 24 kromosomer, og de fleste dyrkede har 48 kromosomer. Jo højere kromosomtal, jo større plante og knold vil der som regel være.

For at planter tilhører samme art, skal de kunne "parres" og få et afkom. Og dette afkom skal kunne parres indbyrdes og være i stand til selv at få afkom – det må altså ikke være sterilt.

Heste og æsler ligner hinanden meget og kan parres og få et afkom – et muldyr. Men muldyret er sterilt – derfor tilhører heste og æsler hver deres art.

Man mener, at der findes ca 200 vilde arter af kartofler. De findes især i Mexico, Peru, Bolivia og Argentina.

Definitioner på, hvad man kalder familie, gruppe, slægt, art osv kan du finde længere nede på siden.

Hvad er TOMOFLEN for noget?

Måske har du hørt om tomoflen.

Tomoflen er en hybrid mellem mellem tomat og kartoffel, kunstigt frembragt ved cellefusion. Den er altså ikke gen-splejset, og dermed ikke nogen GMO (gen-modificeret-organisme).

Groft sagt fremstilles den ved, at man tager nogle celler fra tomat og nogle celler fra kartoffel. Der må ikke være cellevæg omkring cellerne. Så blender man dem godt sammen, så cellerne får mulighed for at fusionere (gå sammen), og anbringer lidt af blandingen på et vækst-substrat. De fusionerede celler vil begynde at dele sig og danne det man kalder "kallus". Ud fra dette kan en plante udvikles.

Den får desværre ikke tomater på toppen og kartofler under jorden, hvilket ellers kunne være smart. Så bortset fra selve forsøget med at fremstille den har den ingen betydning.

Botanisk terminologi

Hvis du synes at botanik er spændende, kan du her fordybe dig i kartoflens præcise placering i PLANTERIGET. 

Indrømmet - det er en smule indviklet....

rige

Planteriget

Opstod for…

underrige

Stængelplanter

350 millioner år siden

 

Frøplanter

250 millioner år siden

division

Dækfrøede

100 millioner år siden

klasse

To-kimbladede

 

underklasse

Asters-underklassen

 

orden

Floks-ordenen

 

familie

Natskygge-familien 

 

gruppe

Natskygge-gruppen 

 

slægt

Natskygge-slægten 

 

art

Kartoffel

 

man skønner, at der er i alt ca 375.000 arter i planteriget

sort

For eksempel Sava

 

Her har du en uddybning af begreberne i tabellen oven for:

Taxonomi (navngivning)

Forklaring

rige

Dyre-, plante- eller mineralriget?!

underrige

En tand længere ned

division

En division omfatter 1 eller flere klasser, der som man mener må være udviklet fra én fælles stamform.

klasse

En klasse omfatter 1 eller flere ordener. Kan deles i underklasser.

orden

Nærtstående familier samles i ordener.

En orden kan deles i underordener.

familie

Nærtstående slægter samles i en familie.

Til adskillelse af familier bruger man 8-karakter-systemet:

  1. med eller uden bloster?
  2. fribladet eller sambladet bloster?
  3. regelmæssig eller uregelmæssig blomst?
  4. mange eller få støvblade?
  5. flerfoldsfrugt eller enkeltfrugt?
  6. mange eller få frøanlæg?
  7. midtstillet eller vægstillet frøstol?
  8. oversædig eller under-omkringsædig?

Store familer kan opdeles i underfamilier

gruppe 

en underfamilie kan omfatte flere grupper. En gruppe kan være opdelt i undergrupper.

slægt

omfatter en eller flere nærtstående arter. Arterne inden for slægten normalt ikke fertile hybrider, men ofte sterile. Arter tilhørende forskellige slægter danner normalt slet ikke hybrider.

art

en gruppe individer udgør en art, når de i alle væsentlige træk ligner hinanden og afkommet, og afkommet er indbyrdes fertilt.

underart

populationerne inden for arten har forskelle, der berører flere gener, og forskellig geografisk udbredelse eller økologi

varietet

populationerne inden for arten har forskelle, der berører flere gener, men ens geografisk udbredelse og økologi

sort

hos vegetativt formerede planter = en klon

hos selvbefrugtende arter = en ren linie

hos fremmedbefrugtende arter = en gruppe af ret ensartede individer

en sort kan bestå af flere stammer fremkommet ved udvalg i sortsmaterialet.

klon

hos planter med vegetativ formering kan der af et individ opstå mange genetisk fuldkommen ens individer = en klon

ren linie

grupper af genetisk ens individer kan også opstå ved selvbefrugtning af individer med alle arveanlæg i dobbelt portion. En sådan gruppe kaldes en ren linie.

stamme

 

population

en art kan bestå af mange populationer med større eller mindre forskelle