BEKENDTGØRELSE OM KARTOFLER 
nr 124 af af 01/03/1999 

Her kan du fornøje dig med at læse "bekendtgørelses-sprog". Nogle gange skal det oversættes til dansk - men i hvert fald kan du her se, at der er rigtig mange krav, der skal overholdes, når der sælges spisekartofler. Det kan nogen gang knibe lidt med, at butikkerne overholder dem alle.
NB: Hvis du kører træt i bekendtgørelsen, så hop videre til "oversættelsen" her.

 

6. Avls- og kvalitetsnormer for spisekartofler
(Til § 11, stk. 3, og § 20, stk. 1, nr. 1)

Uddrag:

B. Kvalitetsnormer for spisekartofler, herunder nye kartofler.

Ved nye kartofler forstås kartofler, der er høstet, før de er fuldstændigt modne, og hvis overhud let kan gnides af.

6.2. Partiets almindelige tilstand:

6.2.1. Knoldene skal være

a) praktisk taget fri for jord og ethvert andet fremmedstof

b) fri for fremmed lugt og smag

c) faste, ikke udtørrede eller rynkede

d) fri for spirer, der er længere end 3 mm

e) tørre, fri for unormal ydre fugtighed.

6.2.2. Knoldene skal være i en sådan stand, at de kan tåle transport og håndtering og opfylde kvalitetskravene på bestemmelsesstedet.

6.2.3. Partiet skal være af ensartet kvalitet og knoldstørrelse.

Kravet om ensartet knoldstørrelse gælder ikke for nye kartofler.

6.2.4. Særlige bestemmelser for de enkelte klasser:

6.2.4.1. Klasse I og nye kartofler:

Knoldene skal være velformede og sortstypiske.

6.2.4.2. Klasse II:

Knoldene skal være sortstypiske.

6.3. Størrelsessortering:

6.3.1. Knoldene, dog ikke nye kartofler og ikke sorten «Asparges» og andre langagtige sorter, skal sorteres inden for følgende intervaller med hensyn til mindste- og størstemål/tværmål:

a) 25-35 mm

b) 30-45mm

c) 40-65mm

d) 60-mm

For pakninger med kartofler over 40 mm må forskellen mellem mindste og største knoldstørrelse ikke overstige 20 mm.

Knolde med mindre tværmål end det mindste tværmål anført ovenfor godkendes i den pågældende størrelsessorteringsklasse, hvis knoldenes længde er mindst:

a) 32 mm

b) 40 mm

c) 50 mm

d) 75 mm.

6.3.2. Inden for det størrelsesinterval, der er angivet på mærkningen, skal samtlige knoldstørrelser være repræsenteret i et naturligt forhold.

6.3.3. For sorten «Asparges» og andre langagtige sorter anvendes ingen størrelsesangivelse.

6.4. Tolerancer:

6.4.1. Kvalitet:

Der må i et parti højst være følgende indhold af knolde med de nævnte fejl eller mangler (vægtprocent):

 

Klasse I

Klasse II

Nye

a) råd samt indre fejl

2

4

2

b) grønne knolde

2

4

2

c) fejl a + b, ialt max.

3

6

3

d) tryk- og stødpletter, beskadigelser, larvegnav, deforme knolde, dyb skurv, vækstrevner
o.lign.

10

20

20

e) fejl c+d, ialt max.

10

20

20

f) fremmed sort

2

4

2

g) kartoffelskurv, pulverskurv, netskurv og rodfiltsvamp

8

 

8

h) rust

3

6

3

Bemærkninger: se Bekendtgørelsen for detaljer.

6.4.2. Størrelse:

Der må i et parti højst være 5 vægtprocent knolde i klasse I og 10 vægtprocent knolde i klasse II, der ikke svarer til den angivne størrelse. Ingen knold må endvidere være mere end 5 mm større eller mindre end den angivne størrelse.

 

7. Pakning og mærkning af spisekartofler
(Til § 20, stk. 1, nr. 2)

7.1. Pakning:

7.1.1. Emballagen skal være fremstillet af et materiale, der ikke påvirker kartoflernes kvalitet, udseende, lugt eller smag.

7.1.2. Emballagen skal være ny. For pakningsenheder over 25 kg kan emballagen genanvendes, hvis den er rengjort.

7.2. Mærkningens indhold:

Spisekartofler skal være mærket på dansk med følgende oplysninger:

a) »Spisekartofler«

b) Oprindelsesland

c) Sortsnavn

d) Kvalitetsklasse. For nye kartofler skal anføres «Nye kartofler».

e) Sorteringsstørrelse. For sorten Asparges og andre langagtige sorter anføres ingen størrelsessortering.

19562. Nettovægt, medmindre knoldene let kan ses og tælles gennem indpakningen.

g) Autorisationsnummer, navn og adresse på den autoriserede sorterevirksomhed, der har pakket kartoflerne.

7.3. Mærkningens udførelse:

7.3.1. Mærkningen skal anføres på alle pakningsenheder med et påbindings- eller klæbemærke, forsvarligt fastgjort til pakningsenheden, eller påtrykt direkte på emballagen.

7.3.2. Trykning af mærkningen skal udføres med typer af en højde på min. 4 mm. Trykning skal fremstå tydeligt.

7.3.3. For spisekartofler, der sælges i pakningsenheder på mere end 10 kg direkte fra en autoriseret sorterevirksomhed til fælleshusholdninger (kostskoler, plejehjem, sygehuse, hoteller og lignende) eller til detailhandlen med henblik på udvejning i løs vægt, jf. nr. 7.4., kan de oplysninger, der er krævet i mærkningen, i stedet gives på en faktura eller følgeseddel.

7.4. Detailsalg af spisekartofler i butikspakninger eller løs vægt:

På salgsstedet skal skiltes tydeligt med oplysningerne i nr. 7.2., litra a-e.